Microsot App-V logo

Elokuussa julkaistu App-V 5.1 on saanut ensimmäisen Hotfix-pakettinsa. Normaalisti App-V:n uudet versiot julkaistaan uuden MDOP-paketin mukana. Tällöin uudet versiot ovat service packeja tai uusia versioita. Hotfix-paketit ovat tämän julkaisurytmin ulkopuolella julkaistuja korjauksia ongelmiin. Poikkeuksena sääntöön 5.0 SP2 HF4, joka sisälsi uusia ominaisuuksia.

Hotfix-paketit ovat yleensä kumulatiivisia, eli sisältävät aikaisempien hotfixien korjaukset. Ennen korjauksen asentamista ympäristö on luonnollisesti testattava niin kuin normaalissakin App-V-clientin päivityksessä. Päivittäminen on tarpeellista, jos kärsii seuraavista ongelmista:

  1. Adobe Acrobat Reader kaatuu, kun käytössä Shared Content Store.
  2. Add-AppvClientPackage kaatuu, jos paketin URLissa on välimerkki.
  3. Internet Explorer kaatuu, kun avataan useampi välilehti.
  4. Paketin kustomoitu konfiguraatio häviää, jos AD-ryhmä poistetaan Management serveriltä.
  5. Windows-käyttöjärjestelmän päivittämisen jälkeen App-V WMI provider lakkaa toimimasta.

Päivitys sisältää muutoksia Management serveriin ja Clientiin (RDS ja Desktop).

Microsoftin virallinen lataussivu: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3115834

Centero on sovellusvirtualisoinnin asiantuntija. Meiltä saat apua App-V:n käyttöönottoon, käyttöön, päivittämiseen, App-V-pakettin tekemiseen ynnä muuhun vastaavaan. Otahan yhteyttä!