Hitaat ja huonosti toimivat laitteet, tietojärjestelmien epäyhdenmukaisuus ja puutteet käytettävyydessä syövät jatkuvasti resursseja pk-yritysten arjesta. Centeron Seremoniamestari-palvelu tarjoaa ratkaisun juuri näihin ongelmiin.

Seremoniamestari vastaa tutkitusti tärkeimpiin IT-ympäristöjen haasteisiin

Kerroimme jo toukokuussa blogissamme Työterveyslaitoksen ja Aalto-yliopiston tänä keväänä toteuttamasta FlowIT-tutkimuksesta. Siinä kartoitettiin tietotyön parissa työskentelevien näkemyksiä tietojärjestelmien sujuvuuden yhteydestä työntekoon. Tulosten mukaan tietotekniikan toimimattomuus, hitaus ja muu hankaluus vievät valtavan määrän työaikaa hukkaan.

Ennen kuin tätä tutkimusta oli edes tehty, Centeron Seremoniamestari-palvelu oli jo kehitetty vastaamaan juuri näihin ongelmiin pk-yritysten IT-ympäristöissä.

Aikahukka kuriin

Tutkimus: ”Yli 65 prosenttia vastaajista menettää työaikaa keskimäärin neljä tuntia viikossa tietotekniikan toimimattomuuden, hitauden tai muun hankaluuden vuoksi.”

Neljä tuntia viikossa tarkoittaa kymmentä prosenttia työajasta. Euroiksi muutettuna se on huima summa rahaa yritykselle.

Centeron Seremoniamestari-palvelu perustuu IT-ongelmien ja samalla aikahukan ennaltaehkäisyyn. Kun riskit tunnistetaan jo ennakkoon, niiden hoitamiseen kuluva aika on paljon pienempi kuin jo olemassa olevan ongelmatilanteen selvittäminen.

Tietojärjestelmät yhdenmukaisiksi

Tutkimus: ”70–85 prosenttia on sitä mieltä, että tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen, päivittäminen tai käytettävyyden huomioiminen tehostaisi työn sujumista.”

Tietojärjestelmien yhdenmukaisuudella on iso osa ajankäytön tehostamisessa. Centeron Seremoniamestari-palveluun kuuluvat vakioidut työasemat, jotka lisäävät selkeästi tehokkuutta ja helpottavat työntekoa. Kun jokaisella yrityksessä on käytössään samat ohjelmat, ei aikaa tuhlaannu eri ohjelmien opetteluun ja yhteistyö on saumattomampaa.

Käytettävyys kohdalleen

Tutkimus: ”Tietojärjestelmien ja palveluiden hankinnassa tulee ottaa huomioon todelliset kokonaiskustannukset. Kustannukset kasvavat, jos käytettävyys ei ole kunnossa.”

Erilaisten tietoteknisten sovellusten määrä ja käyttö yrityksissä kasvavat koko ajan. Pahimmillaan siitä voi seurata kaaos, jossa tietotekniikan hyödyt eivät pääsekään esiin. Jos käytettävyys ei ole kunnossa, kustannukset voivat jopa lisääntyä.

Centeron tarjoamalla IT-ympäristön keskitetyllä hallinnalla ohjelmistot ja sovellukset saadaan ojennukseen. Se helpottaa työntekijöiden arkea ja tekee koko yrityksen IT-ympäristöstä selkeän kokonaisuuden, jossa tietoturva hoituu aukottomasti.

Olisiko nyt aika tehostaa ajankäyttöä sinunkin yrityksessäsi? Soita tai laita viestiä meille, niin tehdään IT-ympäristöstäsi toimivampi!