Helpota etätyöskentelyä mieluummin Carillonin, kuin Carillon avulla

Moro! Centeron ainoana Seepramiehenä (käy kattoo linkkarista, miksi mua seepramieheksi sanotaan) ajattelin antaa yhden vinkin, jonka avulla monet meidän asiakkaat ovat saaneet jeesiä etätyöskentelyn helpottamiseen.

Luulit ehkä otsikon perusteella, että kyse on siitä, miten legendaarinen katkero, Carillo, helpottaa selviytymään Korona-viruksen aiheuttamasta laajasta poikkeustilasta, joka on nyt kestänyt useamman kuukauden. Siihen en kuitenkaan tässä blogissa ota kantaa, vaan sen sijaan kerron, kuinka Centero Carillon helpottaa Sinun ja Teidän eli niin loppukäyttäjien, kuin IT-osaston arkea erityisestä näinä poikkeuksellisina aikoina.

Tämän poikkeustilan aikana niin yritykset kuin työntekijät ovat joutuneet tekemään monenlaisia muutoksia omassa työskentelyssään ja tavoissaan toimia. Monet organisaatiot ovatkin joutuneet miettimään omia toimintatapojaan uudestaan, koska kotona töitä tekevät etätyöntekijät ovat olleet monella tapaa uuden edessä. Varsinkin organisaatioiden IT-osastot ovat olleet tästä syystä suuren työtaakan alla.

Carillon IT-ylläpidon apuna

Kuten kaikkien pitäisi tietää, niin pysyvät admin-oikeudet eivät ole missään nimessä tietoturvallinen vaihtoehto. Käytettävyys puolestaan laskee, jos käyttäjät eivät voi tehdä mitään ilman, että tukipalvelu ottaa aina etäyhteyden jonkun pienen mutta välttämättömän admin-oikeuksia tarvitsevan tehtävän takia.

Tietoturvan ja käytettävyyden välillä on lähes aina tehtävä jonkinlainen kompromissi. Carillon on luotu tätä tarkoitusta varten. Sen avulla loppukäyttäjä pystyy itsepalveluna suorittamaan admin-oikeuksia vaativan tehtävän turvallisesti ja hallitusti.

Asiakkailtamme kantautuneiden tietojen mukaan Carillon on tuonut moneen ongelmatilanteeseen vastauksen. Kuten aiemmin mainitsin, IT-osastot ovat olleet ison työkuorman alla ns. epänormaaleissa tilanteissa.  Monissa tapauksissa esimerkiksi tukihenkilöt eivät ole pystyneet toimimaan järjestelmänvalvojan roolissa asiakkaiden työasemilla, koska etätyöntekijöillä ei ole ollut VPN käytössä.

Näissä tapauksissa käyttäjä on saanut käyttöönsä väliaikaisen admin-tunnuksen tuesta pyytämällä, jolloin prosessin suorittaminen on helppoa ja yksinkertaista tai vaihtoehtoisesti käyttäjä on suorittanut koko operaation omatoimisesti itsepalveluna.

Tukeen tulevien tikettien määrä on vähentynyt ja työntekijöiden tuottavuus sekä tietoturva parantunut.

Tässä tapauksessa siis kompromissia tietoturvan ja käytettävyyden välillä ei ole tarvinnut tehdä, vaan kumpikin on parantunut.

Carillon loppukäyttäjän apuna

Aiemmin jo mainitsin, että iso osa työntekijöistä on joutunut sopeuttamaan omaa työskentelyään kotitoimistoihin, joissa monesti työn tekeminen keskeytymättä on iso haaste. Esim. rakkaiden perheenjäsenien elämisen äänet vaikuttavat varmasti monien etätyöntekijöiden työskentelyyn. Tämä on ns. poikkeusajan normi, johon jokaisen on sopeuduttava. Monesti tällaisiin elämisen ääniin ja keskeytyksiin ei voi vaikuttaa.

Mutta IT:n toimivuuteen, työnteon sujuvuuteen ja sitä kautta työskentelyn keskeytymättömyyteen voi ja pitää vaikuttaa!

Monet ovat varmasti huomanneet, kuinka turhauttavaa on tehdä töitä ja hyvän flow:n keskellä huomata, että tarvitsisi admin-oikeuksia esim. sovelluksen tai kenties jonkun muun prosessin suorittamiseen.

Tietoturvan kannalta on tietenkin hyvä asia, että pysyviä admin-oikeuksia ei ole käyttäjillä, mutta käytettävyys, sujuvuus ja tuottavuus ja etenkin yksittäisen käyttäjän hermot saattavat kärsiä tästä erittäin paljon.

Perinteisesti työntekijöiden on pitänyt ottaa tällöin yhteys IT-tukeen, josta avun saaminen tietenkin vie oman aikansa, ja kuten aiemmin mainitsin, poikkeusajan vuoksi etäyhteyksien kautta auttaminen on voinut olla jopa mahdotonta.

Jos ja kun apua vihdoin on saatu, niin voi olla, että tuon tauon aikana flow on kadonnut, ja uutta fiilistä joutuu odottamaan X määrää aikaa. Tuottavuus siis kärsii.

Carillon on täsmäase tähän tietoturvan ja työnsujuvuuden väliseen kamppailuun. Hyvää flow:ta ei kannata missata odottamalla apua, vaan Carillonin avulla saa admin-oikeuksia vaativan asian tehtyä yksinkertaisesti, nopeasti, tietoturvallisesti ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti.

Tutustu Carilloniin

Ole yhteydessä muhun tai omaan Centero-yhteyshenkilöösi, niin kerromme sinulle lisää Carillonista ja sen tuomista mahdollisuuksista tai tutustu Carilloniin verkkosivuillamme. Yhteystiedot löytyy näiltä sivuilta.


Varaa Carillon Demo

Esittelemme Carillonia lyhyessä etädemossa.

Lisää luettavaa aiheesta:

Käyttäjäoikeuksien järkevä hallinta on avain hyvään tietoturvaan!

Organisaation tietoturvan riskitaso ja käyttäjäoikeuksiin liittyvä politiikka kulkevat monesti käsi kädessä. Centeron tekemän tutkimuksen mukaan yllättävän monessa organisaatiossa käyttäjäoikeuksien hallintaan ei suhtauduta tarvittavalla vakavuudella. Ota avuksesi kevytopas ja tutustu faktohin käyttäjäoikeuksien hallinnasta.

Zero Trust ja vähimpien oikeuksien periaate

Edellisessä blogissani käsittelin yleisesti Zero Trustia. Nyt kerron, miten Centeron palvelut edistävät tiettyjä Zero Trustin osa-alueita. On hyvä todeta, että kyseinen suojausmalli sisältää monta eri osa-aluetta, joita voidaan vahvistaa lukuisilla erilaisilla tavoilla. Centero Carillon ja Centero Software Manager eivät yksinään tee autuaaksi, mutta ne kohentavat radikaalisti juuri oman pelipaikkansa puolustusta. Vähimpien oikeuksien periaate Kerrostalon asukkaalla […]