Centeron henkilövahvuus kasvaa ensi viikolla kahdella uudella työntekijällä, kun Teemu Savolainen ja Tuukka Tiainen liittyvät osaavaan joukkoon. Kasvun tavoitteena on panostaa entistä enemmän asiakaspalvelun ja projektien sujuvuuteen sekä lisätä palveluiden kehittämisen resursseja.

– Tarvitsimme selkeästi lisäresursseja Seremoniamestari-palveluun, jonka kasvunäkymät ovat erittäin hyvät. Tarkoitus on kasvattaa Seremoniamestari-palvelun osuutta liikevaihdostamme, perustelee Centeron toimitusjohtaja Juha Haapsaari.

Lisäresursseja myyntiin ja projektien läpivientiin

Uudet työntekijät tulevat toimimaan ensisijaisesti Seremoniamestari-palveluiden parissa. Teemu Savolaisen tehtävät ovat myynnin puolella: perusmyyntityötä sekä uusasiakashankintaa, nimenomaan Seremoniamestari-palvelun osalta.

– Halusimme myyjän, jolla on kokemusta palvelumyynnistä, ja sellaisen saimmekin, kertoo Haapsaari

Savolaisen aloittamisen myötä aikaisemmin näitä töitä hoitaneen Teemu Tiaisen rooli tulee painottumaan enemmän palveluiden kehittämiseen ja kokonaisvastuuseen Centeron palvelubisneksestä. Tarkoituksena on saada asiakasrajapinnasta tuleva palaute konkretisoitua palveluiden kehittymisenä.

Tuukka Tiaisen tehtävänkuvassa pääpaino on niin ikään Seremoniamestari-palveluissa. Hän tulee toimimaan projektipäällikkönä huolehtien käyttöönottoprojekteista, mutta teknisen osaamisensa ansiosta hän toimii myös Seremoniamestari-palveluiden asiantuntijana.

Asiakas saa palvelun hyödyt käyttöönsä entistä nopeammin

Asiakkaan suuntaan uusien henkilöiden mukaantulo näkyy entistä nopeampana, sujuvampana ja parempana palveluna monella osa-alueella. Resurssien lisääntyminen myyntipuolella tuo sujuvuutta tarjousvaiheeseen ja auttaa kasvattamaan Centeron osuutta pk-sektorin IT-palvelumarkkinoilla.

– Saamme myös enemmän selkärankaa projektien läpivienteihin: niiden seuraaminen on tehokkaampaa ja projektit pystytään viemään nopeammin läpi pysyen sovitussa aikataulussa, Haapsaari lisää.

Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa asiakkaalle sitä, että hän saa ostamastaan palvelusta entistä nopeammin sen kaikki hyödyt irti.

Millaisia tyyppejä uudet työntekijämme ovat? Tule vilkaisemaan blogiamme ensi viikolla, niin esittelemme heidät!