Karjalanpiirakka-20060227

Miten karjalanpiirakka liittyy automatisointiin? En minä tiedä. Tuskin mitenkään. Kuvassa pitäisikin olla munkki ja simaa. Joku on mogannut.

Automatisointi on sanan automaatio johdannainen, joka Wikipedin mukaan taas tulee kreikankielisestä sanasta Automatos, mikä tarkoittaa itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää. Automatisointi siis tähtää järjestelmien itsenäiseen toimintaan.

IT-ylläpidossa automatisointi tarkoittaa eri järjestelmissä ja laitteissa tapahtuvien prosessien järjestelemistä siten, että ne toimittavat haluttua asiaa sulassa sovussa ihan itsenäisesti. Automatisoinnin avulla voidaan säästää järkyttäviä määriä manuaalista työaikaa. Plussana on myös se, että automatisoinnin avulla päästään eroon inhimillisistä virheistä. Esimerkiksi jos tämä blogi olisi tuotettu automatisoidusti, oheisessa kuvassa voisi olla piirakan sijaan munkki ja simaa.

Automatisointi on niin lähellä sydäntäni, että julkaisemme aiheesta blogisarjan. Sen verran taustaa, että itselläni on aina siitä lähtien kun aloitin koodauksen ollut palava halu automatisoida asiat niin pitkälle kuin se on mahdollista . Aika nopeasti on syntynyt skripti tai koodinpätkä vähän joka asiasta, mitä olen joutunut tekemään rutiininomaisesti tai jopa semmoisista asioista, mitä ylipäätään olisi mahdollista joutua tekemään vielä toisenkin kerran. Onko se sitten laiskuutta, että haluaa tehdä asiat seuraavalla kerralla helpommin, vai onko se kenties halu tehdä asia joka kerta täysin samalla tavalla määrämuotoisesti ja tehokkaammin? Vai onko tavoitteena, että joku toinen koneen käyttäjäkin voi tehdä asian helposti ilman, että tarvitsee käyttää aikaa asian tutkimiseen ja pyörän uudelleen keksimiseen?

Homma muuttuu mielenkiintoiseksi ja erittäin kannattavaksi siinä vaiheessa, kun halutaan automatisoida esim. jonkun IT-palveluyrityksen kaikki rutiinitoimenpiteet.  Tämä onkin ollut meillä itsellämme tavoitteena ja päämääränä siitä lähtien kun Centero aikoinaan perustettiin. Meillä automatisointi on ollut ja tulee aina olemaan erittäin keskeinen osa toimintaa. Se auttaa

 • tekemään asiat nopeammin,
 • laadukkaammin,
 • henkilöistä riippumatta samalla tavalla jne.

Ainoa riski on se, että luottaa automatisoinnin toimivuuteen sokeasti ja se ei sitten toimikkaan,  mutta tähänkin on lääkkeet olemassa.

Me automatisoimme omia prosessejamme

Kun automatisointi halutaan viedä riittävän pitkälle, niin yksittäisten scriptien ja koodinpätkien kanssa homma ei pysy välttämättä kovin hyvin hallinnassa.  Olikin aika selvää heti alusta lähtien, että tätä isoa kokonaisuutta varten tullaan kehittämään erillinen tuote, josta on sitten apua omaan palvelutoimintaan, mutta samaa moottoria voidaan hyödyntää myös asiakasprojekteissa.  Syntyi tuote, jolle on vastikään annettu nimi Centero CELLO. Tuote on osa Centero TAHTIPUIKKO -tuoteperhettämme.

Kun lähdimme tuotetta suunnittelemaan niin totesin, että joka ikinen automatisointiin pyrkivä toimenpide käyttää samaa yksinkertaista kaavaa (jotkut käyttävät termiä workflow), joka on:

 1. Haetaan tietoa  (Komento, skripti, WMI, Rekisteri, SQL jne.)
 2. Tutkitaan haettu tieto eri ehdoilla  (if, then, else, count, max, sum jne.)
 3. Reagoidaan eli suoritetaan eri ehtojen toteutuessa asioita  (sähköposti, tekstiviesti, komento, skripti, raportti, SQL jne.)

Toki ehto ja hakurakenteet voi olla paljon monimutkaisempiakin, mutta joka tapauksessa tuo on se peruskaava, mihin homma aina perustuu. Kyseistä tuotetta on kehitetty jo noin seitsemän vuotta ja sillä on toteutettu paljon asioita.  Valitsen näistä aiheista mielenkiintoisimmat ja julkaisen niistä erillisiä blogeja lähitulevaisuudessa, joissa kerron teille muille, miten asiat toteutettiin.

Tulevia automatisointiin liittyviä blogiaiheita saattaa olla esimerkiksi:

 • Palvelimien valvonta ja hallinta (alusta, sovellukset, palvelut, tietoturvapäivitykset jne.)
 • Käyttäjältä kysymystä / hyväksyntää vaativien toimintojen hallinta
 • Järjestelmien integrointi
 • Tiedostojen ja hakemistojen siivous
 • Logien keräys eri järjestelmistä keskitettyyn paikkaan
 • Sovellusjakelut
 • Sovellusinventointi
 • jne.

janne_t

Blogisarjan kirjoittajalla, Janne Tjäderillä, on vahva osaaminen tietojärjestelmien automatisoinnista ja integroinnista sovelluskehityksen välinein.