yttäjäoikeuksien järkevä hallinta on avain hyvään tietoturvaan!

Organisaation tietoturvan riskitaso ja käyttäjäoikeuksiin liittyvä politiikka kulkevat monesti käsi kädessä. Centeron tekemän tutkimuksen mukaan yllättävän monessa organisaatiossa käyttäjäoikeuksien hallintaan ei suhtauduta tarvittavalla vakavuudella. 

Centeron asiakkailleen tekemän tutkimuksen tuloksena huomattiin vakava tietoturvauhka organisaatioiden tavassa jakaa korotettuja käyttäjäoikeuksia. Centeron tutkimuksen mukaan korotettuja käyttäjäoikeuksia on käytössä: 

  • 52 % organisaatioista – kaikissa työasemissa korotetut käyttäjäoikeudet. 
  • 20 % organisaatioista – osassa organisaation työasemista korotetut käyttäjäoikeudet.

Ainoastaan 28 %:lla tutkituista organisaatioista ei ollut käytössä korotettuja käyttäjäoikeuksia työasemillaan! 

Selkeä linja käyttäjäoikeuspolitiikkaan

Käyttäjäoikeuksiin liittyvät riskit koskevat nykyisin kaikkia organisaatioita. Arkaluontoista ja tietosuojan alaista dataa käsitellään laitteilla, joista jokainen voi päätyä tietovuodon välineeksi tai haittaohjelmien levittäjäksi. 

Käyttäjäoikeuksien tilannekartoitus kannattaa aloittaa parilla keskeisellä kysymyksellä: 

  • Mikä on organisaatiomme tapa antaa admin-oikeuksia?  
  • Onko asetettu pysyviä admin-oikeuksia domain-tunnuksella kaikkiin työasemiin vai annetaanko hetkellinen admin-oikeus tarvittaessa paikalliselle tunnukselle? 

Mikäli vastasit jompaan kumpaan kysymykseen ”en tiedä”, on korkea aika laittaa organisaation käyttäjäoikeuksiin liittyvä politiikka ruotuun ja ottaa käyttöön tietoturvalliset käytännöt admin-oikeuksien jakamiseen.  

Olemme käsitelleet käyttäjäoikeuksiin liittyviä tietoturvariskejä ja parhaimpia ratkaisuja käyttäjäoikeuksien hallintaan aikaisemmin mm. webinaarissamme ja olemme myös laatineet aiheesta kevyen oppaan, jossa kerrotaan lähtökohdat, mistä käyttäjäoikeuksiin liittyvää vyyhteä kannattaa lähteä ratkaisemaan.  

Voit ladata käyttäjäoikeuksien hallinnan kevytoppaan maksutta itsellesi tältä sivulta »