Nykyorganisaatioissa Näyttökuva 2014-9-23 kello 10.04.14suurin osa tiedon käsittelystä on sähköistä, mikä tekee työskentelystä joustavaa ja tehokasta. Samalla tilanne kuitenkin tarjoaa etuja kyberrikollisille altistaen organisaatiot uudenlaisille uhille. Kohdistetut haittaohjelmahyökkäykset ovat lisääntyneet viime vuosina ja kohdistuvat myös suomalaisiin organisaatioihin.

Viestintäviraston alaisuudessa toimiva Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut verkkosivuillaan raportin organisaatioihin kohdistuvista haittaohjelmahyökkäyksistä. Tarkoituksena on lisätä organisaatioiden tietoisuutta niihin liittyvistä riskeistä.

Hyökkääjät pystyvät tehokkaalla tavalla hyödyntämään organisaatiossa jo olemassa olevia työkaluja, jotka on suunniteltu yleisessä käytössä olevien ohjelmistojen hyväksikäyttöä varten. Näiden ohjelmien vanhentuneet ja päivittämättömät versiot ovat haavoittuvia ja lisäävät siten hyökkäysten onnistumisen mahdollisuutta.

Keskitetty hallinta estää haittaohjelmahyökkäykset

Organisaation käytössä olevat ohjelmat, verkon rakenne ja sen valvonta vaikuttavat olennaisesti hyökkäyksen toteutuksen helppouteen. Keskitetyllä hallinnalla ongelmien ilmeneminen voidaan kuitenkin estää.

– Centeron tarjoama vakiosovellusten hallinta pyrkii estämään juuri tällaisia haittaohjelmahyökkäyksiä. Sama palvelu kuuluu myös osaksi Seremoniamestari-palvelua, kertoo Teemu Tiainen Centerolta.

Tietoturva on yhtä tärkeä niin pienten kuin suurtenkin yritysten toiminnalle. Tietoturvassa jokainen komponentti on tärkeä, joten sen ylläpitämisen on oltava järjestelmällistä ja aukotonta.

– Pienet ohjelmistot päivittyvät usein. Jos yrityksessä ei ole keskitettyä hallintaa, ohjelmien päivittäminen vie todella paljon aikaa, toteaa Tiainen.

– On myös aiheellista miettiä, kannattaako ohjelmistojen päivittämisestä huolehtimista jättää työntekijän vastuulle. Sen lisäksi, että se vie resursseja, asian laiminlyöminen voi altistaa koko yrityksen vakaville uhille, Tiainen muistuttaa.

Koko raportti on luettavissa Viestintäviraston sivuilla.

Onko sinun yrityksesi alttiina haittaohjelmahyökkäyksille? Kysy lisää Centeron tavoista ärsyttävien pikkusovellusten hallintaan!