Vanhat Setup.exe-malliset asennukset eivät välttämättä pitäneet lainkaan kirjaa siitä, mitä tiedostoja ne asensivat. Tämä aiheutti ongelmia sekä sovellusten päivittämiseen että poistamiseen.

Mihin tämä päivitys vaikuttaa?

Windows Installer pitää kirjaa siitä, mitä tiedostoja mikäkin asennuspaketti on työasemaan tuonut. Näin ollen se osaa valvoa myös sovellusten päivittämistä, eli ettei päivitys poista muiden sovellusten tarvitsemia tiedostoja tai muuta niitä.

Mikäli kuitenkin käy niin, että asennuksessa menee jokin vikaan, Windows Installerin rollback-toiminnallisuus auttaa palauttamaan ennen päivityksen asennusta käytössä olleen tilanteen.

Poistettiinko sovellus oikein?

Vanhat Setup.exe-malliset asennuspaketit sisälsivät monesti Uninstall-vaihtoehdon, johon oli kirjattu, millaisia tiedostoja asennus sisälsi. Tämä kuitenkin saattoi poistaa myös tiedostoja, joita muut sovellukset tarvitsivat.

batman-centero

Viimeistään siinä kohtaa, kun asennuspakettia muokattiin tavalla tai toisella, asennuksen poistava uninstaller muuttui toimimattomaksi. Malli johti siihen, että sovellusten osia jäi kummittelemaan työasemille, mikä puolestaan vähensi työasemien suorituskykyä sekä hankaloitti IT-ympäristön pitämistä vakioituna ja turvallisena.

Edellinen osa:

» MSI-paketointi helpottaa sovellusten käyttöönottoa ja päivittämistä

Seuraava osa:

» MSI-paketointi ja keskitetty hallinta