Conductor in a Box

 

MSI-paketointi tarjoaa vakiomuotoisen tavan asentaa, päivittää ja poistaa sovelluksia, kuten tämän blogisarjan johdanto-osassa totesimme. Windows Installer ja sen hyödyntämät MSI-paketit auttavat vähentämään IT-ongelmia, mutta millaisia hyötyjä MSI-paketointi tarjoaa sovellusten tai uusien versioiden käyttöönottovaiheessa?

 

DLL not found ja Missing DLL

Kuten edellisessä osassa mainitsimme, Windows Installer kehitettiin vakiomalliseksi vaihtoehdoksi Setup.exe-mallisille asennuspaketeille. Setup.exe-mallisten pakettien suurin ongelma on, että eri toimittajat tekevät asennuspaketit omalla tavallaan, minkä vuoksi asennusparametrit – siis se, miten tämä sovellus asennetaan – pitää miettiä aina erikseen. Tämä johti monesti siihen, että eri ohjelmistojen asennuspaketit saattoivat poistaa tai muuttaa toiselle ohjelmistolle tärkeitä tiedostoja (useimmiten DLL-tiedostoja), eli uuden asennuksen jälkeen ohjelmisto ei toiminut.

dll_error

Windows Installer tarkkailee sovellusten sisältämiä tiedostoja

Windows Installer pitää kirjaa siitä, millaisia tiedostoja mikäkin asennuspaketti on sisältänyt. Se myös valvoo, että uusien sovellusten asentamisen jälkeen kaikkien aiempien sovellusten tarvitsemat tiedostot ovat tallessa. Näin voidaan vähentää selkeästi sovellusten asennuksista aiheutuvia ristiriitoja.

Sovellus ja asetukset samassa paketissa

Hyvin suunniteltu MSI-paketointi myös nopeuttaa sovellusten asennusvaihetta, kun sovelluksen asennus – mitkä osat sovelluksesta asennetaan – sekä sen käyttöasetukset voidaan määrittää samassa MSI-paketissa. Näin kaikkiin työasemiin saadaan määritettyä halutut asetukset ilman, että käyttäjän tai IT-asiantuntijan tarvitsee käydä niitä määrittelemässä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi asennuspaketti voi asentaa esimerkiksi halutut Office-ohjelmat, yrityksen dokumenttipohjat ja tarvittavat kieli- ja käyttöasennukset samalla kerralla. Käyttäjä saa yhdellä asennuksella sovellukset käyttövalmiina versioina.

Lue seuraava osa:

» MSI-paketointi helpottaa sovellusten elinkaaren hallintaa

Edellinen osa:

» MSI-paketointi – Mitä se on ja miksi se on tärkeää?