Kapellimestari laatikossaTässä blogisarjassa pyrimme kertomaan selkokielisesti, mitä MSI-paketointi tarkoittaa, mitä hyötyä siitä on ja millaisissa organisaatioissa MSI-paketointia kannattaa harkita.

Mikä on MSI-paketti?

MSI-paketoinniksi kutsutaan Windows Installer -asennuspakettien muokkaamista niin, että ohjelmistot ja niiden yritys- tai käyttäjäkohtaiset asetukset voidaan asentaa kerralla. MSI-paketti on siis nykyisin käytössä oleva ohjelmiston asennustapa, joka kehittyi vaihtoehdoksi perinteiselle Setup.exe-malliselle (InstallShield tai esim. NSIS) asennukselle ja auttoi poistamaan sen ongelmia.

Hieman historiaa

Windows Installer kehitettiin
ratkaisuksi tilanteeseen, jossa eri ohjelmistovalmistajat tekivät asennuspaketit omalla tavallaan. Tämä aiheutti paitsi turhaa selvittelytyötä käyttäjille, myös ongelmia sovellusten käyttöönotoissa, kun erilaiset asennusmallit aiheuttivat ristiriitatilanteita. (Yhden sovelluksen asennus saattoi estää toisen toiminnan.) Windows Installerin vakiomuotoiset paketit auttoivat vähentämään ristiriitoja ja helpottamaan vikatilanteiden korjaamista.

Lyhyesti tulevasta blogisarjastamme

Näitä asioita tulemme avaamaan tämän blogisarjan aikana:

  • Miksi vakiomuotoinen tapa asentaa ja päivittää sovelluksia on tarpeen?
  • Miten MSI-paketointi helpottaa sovellusten asentamista, päivittämistä ja poistamista – siis koko sovelluksen elinkaaren hallintaa?
  • Miten MSI-paketointi ja keskitetty hallinta liittyvät toisiinsa?
  • Millaisille organisaatioille MSI-paketoinnista ja keskitetystä hallinnasta on hyötyä?

Julkaisemme blogisarjaamme viikottain tästä päivästä eteenpäin. Seuraavalla viikolla käsittelemme MSI-paketoinnin hyötyjä sovellusten käyttöönotossa.

Lue seuraava osa:

» MSI-paketointi helpottaa sovellusten käyttöönottoa ja päivittämistä