Vuosittain tehtävä veCentero Software Manager Logo tekstin kanssartailu

Teimme noin vuosi sitten vertailun markkinoilla olevista tärkeimmistä patch management -työkaluista. Päätimme tehdä vertailusta vuosittaisen katsauksen patch management -ratkaisujen tarjontaan. Nyt on taas aika käydä vanhoja sekä uusia tuotteita läpi. Julkaisemme nyt vertailun 14-osaisena blogisarjana.

Jos et malta odottaa, vaan haluat lukea koko vertailun läpi heti. Voit ladata sen PDF-muodossa täältä.

Edelliseen osaan pääset artikkelin lopusta olevasta linkistä. Samoin seuraavaan osaan sen ilmestyttyä. Voit selata artikkeleja myös sivun oikeassa reunassa olevan uutisarkiston kautta.

Blogisarjan osat:

 1. Vertailun lähtökohdat
 2. F-Secure Software Updater
 3. ControlNow
 4. Panorama9
 5. N-Central
 6. Shavlik Protect
 7. ManageEngine
 8. GFI LanGuard
 9. Ninite Pro
 10. Shavlik Patch for Microsoft System Center
 11. Solarwinds Patch Manager
 12. Secunia CSI
 13. Centero Software Manager
 14. Lopputulos, yhteenveto ja hintavertailu

Vanha peluri, mutta uudenlainen lähestymistapa

Tämä vertailu pitää sisällään reilut 10 eri haavoittuvuuksienhallinnan ratkaisua. Niitä kaikkia yhdistää samanlaiset peruspiirteet. Käytännössä suurin osa niistä skannaa ja tutkii ympäristöä, jotta löydettäisiin vanhoja versioita eri sovelluksista. Tämän jälkeen nuo haavoittuvuudet korjataan jakamalla sovelluksesta uusi versio tai päivittämällä vanhentunut sovellus.

Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti ratkaisun haavoittuvuuskanta on toimittajan ylläpitämä, ja kolmannen osapuolen sovellusten eri versiot ja asennuspaketit ovat oletusasetuksin asentuvia asennuspaketteja.

Centero Software Manager:in toimintaperiaate on tällä pelikentällä uudenlainen.

Vakiosovellukset varmasti vireeseen

Centeron tuote on saanut alkunsa yrityksen jo aiemmin markkinoilla olleesta vakiosovellusten hallintapalvelusta, jonka ajatuksena on ollut ainoastaan toimittaa asiakkaille uudelleen tuotteistetut asennuspaketit niin sanottujen vakiosovellusten osalta.

Vakiosovellus tarkoittaa Centeron kielellä

 • usein päivittyvää,
 • laajalti käytössä olevaa,
 • ilmaista pikkusovellusta,

joka luonteensa vuoksi on ympäristössä tietoturvariski, ellei se ole ajan tasalla. Nyt kyseisen palvelun ympärille on tehty tuote, joka asennuspakettien saatavuuden lisäksi integroituu SCCM:ään tai WSUS:iin, ja sitä kautta automatisoi kyseisten sovellusten elinkaaren hallinnan PC-ympäristössä.

Centero myös tekee jatkuvasti sovelluskartoituksia, MSI-paketointia ja App-V-paketointia asiakkailleen, ja sitä kautta vakiosovellusten ja siten Centero Software Managerin tukema sovellusmäärä kasvaa jatkuvasti asiakastarpeiden mukaan. Sovelluspaketointi ja -virtualisointi (eli sovellusten tuotteistaminen, kuten Centero edellisiä kutsuu) on Centero Oy:n ydinliiketoimintaa, ja sen vuoksi yritykselle kertyy jatkuvasti kenttäkokemusta myös Centero Software Managerin piirissä olevien sovellusten osalta. Tämä on eräs merkittävä asia, josta yritys saa synergiaetuja verrattuna kilpaileviin toimittajiin.

Onkin siis syytä tehdä pesäero tässä vertailussa käsiteltävien muiden ratkaisujen ja Centero Software Managerin välille. Software Managerin ydin on juuri sovellusten uudelleenpaketointi. Se ei vielä tällä hetkellä sisällä omaa client-pohjaista jakelukanavaa päätelaitteille, mutta sellainenkin on tuotteen kehityslistalla tulossa. Palvelu siis vaatii täysin automaattisesti toimiakseen joko SCCM:n tai WSUS:in.

Kun muut ratkaisut havaitsevat haavoittuvuudet ja puuttuvat niihin, Software Manager pyrkii saamaan useasti päivittyvät pienet sovellukset, eli juuri ne vakiosovellukset, niin hyvin kontrolliin, että ne ovat jatkuvasti ajan tasalla. Riippumatta organisaatiosta tai siitä, onko ympäristö lukittu, Software Manager toimii.

Päivityksen matka sovellustoimittajalta loppukäyttäjälle

Tässä kohdassa on hyvä selventää, miten prosessi Centero Software Managerin kohdalla menee. Palvelun prosessi on seuraavan kuvan mukainen.

Centero-Software-Manager-Prosessi

Skaalautuvuus ja virtualisointimahdollisuus

Centero Software Manager tarjoaa tuen yli 40 sovellukselle. Listalta löytyvät kaikki ne eniten käytetyt ja päivittyvät sovellukset, mihin niin sanotusti isketään eniten eli selaimet, Adoben tuotteet, Java ja niin edelleen.

Centero Software Manager mahdollistaa myös sovellusten jakamisen App-V-paketteina. Tuotteen tulevien ominaisuuksien suhteen on mainittuna myös Microsoftin App-V Management -infran integraatio, jolloin sovellusten jakelut voidaan automatisoida myös kyseistä ratkaisua käyttäen. Tämä on erinomainen mahdollisuus esimerkiksi Citrix-farmeissa, koska Citrix suosittelee nykyään sovellusten asennustavaksi nimenomaan App-V:ta.

Käyttöönotto ja asetukset

Tuotetta ei ole vaikeaa ottaa käyttöön ja tarvittaessa Centerolta saa myös suomenkielistä tukea käytönneuvonnan lisäksi myös käyttöönottoihin. Mahdollisia säätöjä ei ole kovinkaan paljon, mutta ne ovat hyvin selkeitä. Tärkeimmät asetukset ovat päivityspakettien latauspaikka palvelimella, ryhmä tai ryhmät kenelle mitkäkin päivitykset menevät ja itse päivitystapahtuman ajankohta. Näistä asetuksista tehdään ajastettu tehtävä, joka käy tarkistamassa palvelusta valitut päivitykset.

Käyttöönotossa asetukset määritellään yksinkertaisen Configuration Wizardin avulla. Käyttöönottoa tehtäessä ei välttämättä tarvitsekaan olla mikään SCCM- tai WSUS-asiantuntija. Riittää, että perustiedot on selvillä. Alla pari kuvaa Wizardista.

CSM-wizard-pic-1

CSM-wizard-pic-2CSM-wizard-pic-3 CSM-wizard-pic-4CSM-wizard-pic-5 CSM-wizard-pic-7Asiakkaan valitsemien sovellusten asennuspaketit löytyvät myös Centeron hallintaportaalista, joten niitä voi hyödyntää myös esim. manuaaliasennuksiin, käyttöjärjestelmäjakeluihin tai -imageihin sekä muitten jakelujärjestelmien kautta jaeltaviksi.

Software Managerissa ei voi vielä valita palvelun avulla hoidettava sovelluksia dynaamisesti, vaan käytettävät sovellukset ilmoitetaan sähköpostitse. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, jotta asiakkaat voivat itse hallintaportaalista valita haluamansa sovellukset, jotka heidän ympäristössään pidetään ajan tasalla.

Centeron hallintaportaalin kautta on mahdollista tilata erillispalveluna myös organisaatiokohtaisia erikoissovelluksia organisaation mukaisin asetuksin paketoituina suoraan automaattijakeluun.

Asetuksia ei ole paljon, mutta tärkeimmät on bongattu

Kun Centero Software Manager on otettu käyttöön, niin jakelut tapahtuvat sen jälkeen automaattisesti SCCM:n tai WSUS:in ominaisuuksia hyödyntäen. Asetuksia ei tuotteessa ole lähimainkaan niin paljon kuin osassa muita ratkaisuja, mutta kaikki oleelliset asiat on otettu huomioon.

Näitä ovat tietenkin sovellusten valitseminen, haluttuun versioon jättäminen, kielisyyden ja bittisyyden päättäminen, asennuksen ajankohta ja minkä ajan jälkeen päivitys pakotetaan. SCCM toki mahdollistaa hieman enemmän säätöjä kuin WSUS, jolloin esimerkiksi käyttäjälle näytettävä viesti on mahdollista määritellä itse.

Hinnoittelu, toimintavarmuus ja käyttöönotto

Käyttöönotto ja tuotteen poistaminen käytöstä ei myöskään ole vaikeata. Oli kyseessä kumpi tahansa alusta WSUS tai SCCM, niin sovelluksen poistaminen riittää. Positiivinen puoli on ratkaisun agentittomuus, koska jakelukanava perustuu joko Windows Update Agenttiin tai SCCM:n omaan agenttiin. Tämä on yksi seikka mikä helpottaa tuotteen poistamista käytöstä.

Muita tuotteita testatessa on ollut vaikea tehdä kovin syvää analyysiä luotettavuuden ja toimintavarmuuden kannalta. Centeron tuotetta sen sijaan on saatu seurata koko kehityksen ja eri versioiden ajan. Toimintavarmuus on ollut kiitettävällä tasolla beta-testauksesta lähtien.

Hinnoittelumalli on erittäin skaalautuva ja se perustuu ajan tasalla pidettävien sovellusten määrään ja työasemamäärään. Palvelu hinnoitellaan seuraavalla laskentakaavalla:

Palvelumaksu 50 € + (työasemamäärä x sovellusten määrä x 0,10  €) = palvelun kuukausihinta. Lisäksi tuotteella on 1000 € kuukausittainen kattohinta. Hinnoittelu siis skaalautuu organisaation koon sekä sovellusten määrän mukaan. Tuote on näin hinnoittelultaan varsin kilpailukykyinen vertailun muihin tuotteisiin nähden aivan pienimmissäkin ympäristöissä, eikä hinta nouse pilviin suurissakaan ympäristöissä.

Lisää luettavaa aiheesta:

Miten organisaation tieto suojataan laitteesta tai omistusmuodosta riippumatta – haastattelussa Centeron Tuukka Tiainen

Yritysten ja organisaatioiden laiteympäristössä on tapahtunut merkittävä muutos, jota on ajanut eteenpäin työn tekemisen murros. Liikkuvan työn lisääntyminen on tuonut omat vaatimuksensa laitteiden ominaisuuksille – ja suojaamiselle. Tässä kirjoituksessa Centeron MDM-asiantuntija Tuukka Tiainen avaa kannettavien laitteiden hallintaan ja suojaamiseen liittyviä haasteita.

Viestintävirasto: Päivitysten laiminlyönti on kyberturvallisuusuhkien ykkönen

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on listannut näkemyksensä yleisimmistä organisaatioiden tieto- ja kyberturvallisuutta uhkaavista asioista sekä tehokkaimmista keinoista, joilla organisaatiot voivat parantaa omaa turvallisuuttaan. Kuten edellisessä, vuotta 2015 koskevassa kyberturvallisuusraportissakin, on päivitysten hallinta edelleen keskeisessä osassa kyberturvallisuutta uhkaavien asioiden joukossa. Centero Software Manager on yksi tapa huolehtia pahimpina tietoturvauhkina tunnettujen laajassa käytössä olevien pikkusovellusten päivittämisestä ja vieläpä täysin […]