patch-management-kuva-2Vertailimme idealtaan vastaavanlaisia Patch Management -ratkaisuja kuin oma vakiosovellusten hallintapalvelumme. Voimme vertailumme pohjalta suositella kolmea eri ratkaisua.

Halusimme havainnollistaa sitä, miten eri ratkaisut toimivat eri osa-alueilla. Vertailutaulukko voidaan mieltää siten, että vihreät pallot ovat plussia, jolloin kyseinen sovellus erottuu kategoriassa edukseen muihin verrattuna. Keltainen pallo on niin sanotusti keskitason pallo, jolloin ominaisuus ei ole hyvä mutta ei myöskään huono. Punainen pallo merkkaa luonnollisesti negatiivista, ja sen saadessaan sovellus erottuu muista ratkaisuista olemalla huonompi tietyssä kategoriassa. centero-vertailu

Sovellusmäärät ja soveltuvuudet erilaisiin organisaatioihin

Sovellusmäärällisesti kärjessä ovat Secunia, Ninite ja F-Secure. Secunia pitää hallussaan eniten erillisiä sovelluksia, vaikka virallista sovelluslistaa ei löytynytkään. Ninite tukee oman listansa perusteella 110 eri sovellusta, ja se on kärkipäässä tässä vertailussa. F-Secure puolestaan on versioinniltaan ja kattavan Microsoftin Patch Managementin ansiosta jakamassa plussapisteitä. Kuten aikaisemmin vertailussa huomattiin, neljä muuta jäljelle jäävää ratkaisua tarjosivat tuen noin 20–40 sovellukseen. Oma palvelumme sai ainoan miinuksen tässä kategoriassa. Tiedostamme kuitenkin itse täysin tuon asian, emmekä välttämättä pidä sitä edes puutteena. Tuettujen sovellusten listalle olemme pyrkineet ottamaan vain kaikista käytetyimmät sovellukset omien ja asiakkaidemme kokemusten perusteella.

Tarkastelimme testissä myös sitä, miten eri ratkaisut sopivat eri kokoisiin organisaatioihin. Periaatteessa pilvipohjaiset ratkaisut toimivat parhaiten pienimmissä yrityksissä, mutta niiden kustomoitavuuden vähäisyys vaikuttaa toisaalta isompien yritysten päähän. Kaikki ratkaisut paitsi Shavlik saivat kuitenkin vihreän pallon. Shavlikin ratkaisu näet vaatii SCCM:n, joka rajoittaa todella paljon skaalautuvuutta alaspäin. Ratkaisujen helppokäyttöisyys noudatteli hieman samoja arvoja edellisen kanssa. Yleisesti sanottuna pilvestä tarjottavat ratkaisut ovat helpompia käyttää, eivätkä ne pääasiallisesti vaadi muiden esivaatimusjärjestelmien osaamista.

Paljonko niitä vipuja on ja miten syvälle ratkaisu kietoutuu?

Seuraava kategoria olikin kustomointi, jossa parhaita ovat oman tuotteemme lisäksi Secunia, Solarwinds ja Shavlik. Niin sanotusti vähiten väännettäviä vipuja löytyi F-Securesta. Yritysmaailmassa myös sovellusten versioiden hallinta on tärkeä asia. Kaikki ratkaisut tukevat sitä, että versio voidaan lukita, jolloin sitä ei päivitetä uudemmaksi. Kuitenkin aika harvassa pystytään palaamaan vanhempaan versioon tarvittaessa. Vihreän pallon sovelluksista saivat ne ratkaisut, jotka ylittivät tämän perinteisen versiolukituksen tason.

Ratkaisun käyttöönotto ja sen käytöstä poistaminen liittyvät siihen, miten vaikeaa tai helppoa ratkaisu on ottaa erilaiseen infraan käyttöön ja sieltä pois: miten syvälle ratkaisu vie lonkeronsa olemassa olevaan infrastruktuuriin. Taas kerran pilvipalvelut toimivat tämän asian suhteen parhaiten. Shavlik ja Solarwinds hävisivät tämän, koska niiden käyttöönotto vaatii paljon. Hieman samanlainen arvosteluominaisuus oli seuraavana tuleva infrastuktuurin vaatimukset. Centero VSP, Shavlik ja Solarwinds menestyivät tässä heikoiten.

Mestari omassa luokassaan

Asia, jossa Centero VSP menestyy ylivoimaisesti parhaiten muihin nähden, on pakettien laatu. Kukaan kilpailijoista ei uudelleenpaketoi sovelluksia. Oman tuotteemme lisäksi annoimme vihreän pallon Ninitelle ja Secunialle. Tämä johtui siitä, että Ninite tukee 10 sovelluksen kohdalla esimerkiksi automaattisten päivitysten poistamista käytöstä. Erityisesti Secuniassa pystyi peruspaketteihin muokkaamaan paljon eri asioita. Tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa siitä, mitkä sovellukset tukevat näin laajasti eri asetuksia.

Ratkaisujen hinnoittelut tulikin käytyä melko selvästi läpi itse ratkaisukohtaisissa kappaleissa. Kalleimpia olivat taas kerran raskaammat Secunia, Shavlik ja Solarwinds. F-Securen hintaa emme saaneet tietoomme testien aikana, joten se sai keltaisen pallon. Oman tuotteemme lisäksi GFI ja Ninite saivat vihreät pallot. Erityismaininta annetaan tässä kategoriassa Ninitelle, joka on todella halpa ratkaisu siihen nähden, että tukee noin isoa sovellusmäärää.

Kun laskemme yhteensä plussat ja miinukset, vihreäksi jäivät Centero VSP, Secunia sekä Ninite. Voimme suositella näiden ratkaisuiden käyttöä tilanteesta riippuen.