Alkuperäinen teksti Sami Rahkonen, KSML 8.3.2013

Kuntatoimijoiden työasemien hallintapalveluihin erikoistunut ohjelmistoyhtiö Kuntien Tiera on solminut yhteistyösopimuksen jyväskyläläisten ohjelmistoyhtiöiden Onrego Oy:n ja Centero Oy:n kanssa.

Onrego on erikoistunut pilvipalveluihin ja Centero kehittää asiakkaidensa IT-ympäristön tuottavuutta muun muassa sovellusten ja järjestelmien hallintaan räätälöidyillä palveluilla.

Yhteistyösopimus koskee kuntatoimijoille tarjottavaa työasemanhallintapalvelua. Onrego vastaa työasemanhallintajärjestelmäpalvelun toimittamisesta ja Centero ohjelmistojen paketoinnista ja asennuksista. Palvelu pohjautuu Onregon kehittämään pilvipalveluun.

Palvelun on määrä helpottaa työasemien hallintaa ja auttaa alentamaan kustannuksia. ”Työasemapalvelun avulla kuntien ei tarvitse sitoa omia resursseja perustietotekniikan elinkaaren hallintaan tai kilpailutuksiin. Samalla he saavat käyttöönsä yhdenmukaisen työasemaympäristön ja toimintamallit”, kertoo Kuntien Tiera Oy:n tuotepäällikkö Jyrki Alamäki.

Työasemien hallintapalvelulla kuntatoimija saa käyttöönsä nykyaikaiset ja tietoturvalliset työasemat valmiiksi asennetuilla ohjelmistoilla. Palvelu toimii myös kuntien omien IT-organisaatioiden hallintatyökaluna, sillä järjestelmä mahdollistaa työasemien ja mobiililaitteiden hallinnan paikasta, ajasta ja päätelaitteesta riippumatta.

Tiera arvioi, että alkuvaiheessa työasemien hallintapalveluista on kiinnostunut noin 20 kuntatoimijaa. ”Kokemus on osoittanut, että kiinnostuneiden määrä kasvaa vähitellen”, kertoo Kuntien Tieran toimialapäällikkö Ari Sainio.

Yhteistyössä kehitettävästä palvelusta tulee jatkuva. Käytännössä yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi.

Tiera arvioi, että uudesta palvelusta saatava tulopontentiaali on muutama miljoona euroa vuodessa, kun asiakkaita saadaan muutama kymmenen.

Kuntien Tiera on noin 200 kunnan ja yli 30 kuntayhtymään omistama yhtiö. Jyväskylän kaupunki ei kuulu yhtiön asiakasomistajiin.

Tiera kilpailutti työasemien hallintajärjestelmäpalvelun hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä.