Centero Carillon käyttäjäoikeuksien hallintaan

Centero Carillon mahdollistaa pääkäyttäjäoikeuksia vaativien toimenpiteiden suorittamisen organisaation päätelaiteympäristössä ilman pysyvien ylläpitäjän oikeuksien jakamista. Centero Carillon parantaa sekä tietoturvaanne että asiantuntijoidenne työskentelyn sujuvuutta.

Selkeä ja skaalautuva kuukausihinnoittelu: 250 € perusmaksu + 0,1 €/laite

Keskitetty käyttäjäoikeuksien hallinta

Centero Carillon mahdollistaa Windows-laitteiden paikallisten käyttäjätunnusten ja ‑ryhmien keskitetyn ja tehokkaan hallinnan – myös loppukäyttäjän itsepalveluna.

Käyttäjätunnus- ja ryhmämäärityksiä voidaan tehdä olemassa olevan Active Directory -rakenteen perusteella. Esimerkiksi domain-tasolle voidaan määrittää tietyt koko domainia koskevat tunnus- ja ryhmäsäännöt, tarkentaa niitä organisaatioyksikköjen tasolla ja tarkentaa vielä lisää päätelaitetasolla. Myös uusien tunnuksien ja ryhmien luonti ja hallinta on mahdollista.

Carillon tukee tunnettuja käyttäjätunnuksia ja -ryhmiä, jolloin näiden hallinta onnistuu helposti, vaikka koneiden käyttöjärjestelmät olisivat erikielisiäkin.

Ylläpito-oikeuksia vaativat toimenpiteet itsepalveluna

Väliaikaisia admin-oikeuksia vaativien toimintojen suorittaminen on entistä helpompaa!

1 Oikeudet eivät riitä?

Käyttäjä yrittää tehdä jotain, joka edellyttää laajempia oikeuksia ja Windows kysyy ylläpitäjän tunnuksia.

2 Toimenpide omatoimisesti Carillonin avulla

Käyttäjä voi Carillonin avulla suorittaa ylläpitäjän oikeuksia vaativan toimenpiteen omatoimisesti.

3 Yksi klikkaus riittää

Käyttäjä kirjoittaa syyn toimenpiteen suorittamisen tarpeeseen ja klikkaa ”yes” Windowsin ikkunassa.

4 Toimenpide suoritettu!

Käyttäjä saa toimenpiteen suoritettua Centero Carillonin avulla ja työ jatkuu keskeytyksettä. 

  • Loppukäyttäjä voi itse suorittaa ylläpitäjän oikeuksia vaativat toimenpiteet ilman IT-tukea.
  • Määräajan umpeuduttua tai suoritetun toimenpiteen jälkeen oikeuden palautuvat normaalitasolle.
  • Salasanat ja muut arkaluontoiset tiedot pysyvät suojattuna.

Varaa Carillon Demo

Esittelemme Carillonia lyhyessä etädemossa.

Ylläpito-oikeuksia vaativat toimenpiteet itsepalveluna

Väliaikaisia admin-oikeuksia vaativien toimintojen suorittaminen on entistä helpompaa!

1 Oikeudet eivät riitä?

Käyttäjä yrittää tehdä jotain, joka edellyttää laajempia oikeuksia ja Windows kysyy ylläpitäjän tunnuksia.

2 Toimenpide omatoimisesti Carillonin avulla

Käyttäjä voi Carillonin avulla suorittaa ylläpitäjän oikeuksia vaativan toimenpiteen omatoimisesti.

3 Yksi klikkaus riittää

Käyttäjä kirjoittaa syyn toimenpiteen suorittamisen tarpeeseen ja klikkaa ”yes” Windowsin ikkunassa.

4 Toimenpide suoritettu!

Käyttäjä saa toimenpiteen suoritettua Centero Carillonin avulla ja työ jatkuu keskeytyksettä. 

  • Loppukäyttäjä voi itse suorittaa ylläpitäjän oikeuksia vaativat toimenpiteet ilman IT-tukea.
  • Määräajan umpeuduttua tai suoritetun toimenpiteen jälkeen oikeuden palautuvat normaalitasolle.
  • Salasanat ja muut arkaluontoiset tiedot pysyvät suojattuna.

Carillonin hyödyt organisaatiolle

Parempi tietoturva käyttäjäoikeuksien hallinnalla

Kohota tietoturvanne tasoa rajoittamalla haittaohjelmien ja virheellisten toimenpiteiden riskejä keskitetyllä käyttäjäoikeuksien hallinnalla.

Vähennä ruuhkaa IT-tukipalveluissa, kun käyttäjät voivat tehdä tarvittaessa itsenäisesti admin-oikeuksia vaativia toimenpiteitä IT-tukea kuormittamatta. IT-tuki voi tällöin keskittyä vaativampiin toimenpiteisiin.

Saat Carillonista raportin kaikista syistä, joihin käyttäjät ovat tarvinneet korotettuja oikeuksia. Ilman Carillonia näiden asioiden seuranta ja raportointi ei ole mahdollista.

Tehoa tietotyöhön

Työskentele tehokkaammin, kun sovellusten ja ajureiden asentaminen onnistuu itsepalveluna ilman IT-tuen apua.

Ylläpito-oikeuksia vaativien toimenpiteiden suorittaminen Carillonin avulla on vaivatonta ja nopeaa. Työskentele keskeytyksettä ja anna Centero Carillonin hoitaa oikeuksien hallinta taustalla.

Carillon toimii myös ilman verkkoyhteyttä, joten ylläpitotoimet onnistuvat myös reissussa.

Centero Carillonin käyttäjät kertovat

Centero Carillon mahdollistaa keskitetyn käyttäjäoikeuksien hallinnan, mikä säästää aikaa, on helppo hallinnoida globaalisti ja Service Deskien helppo hyödyntää.

Tomi Hietamies, Valmet Technologies Oy

Lue, kuinka Valmetilla hallitaan käyttäjäoikeuksia Centero Carillonin avulla »

Eri tavat admin-oikeuksia vaativien toimenpiteiden suorittamiseen

Centero Carillonin avulla ylläpitäjällä on yhä monipuolisemmat mahdollisuudet määritellä käyttäjätunnus- ja ryhmämäärittelyjä. Ylläpitäjä voi mahdollistaa käyttäjille erilaisia tapoja suorittaa admin-oikeuksia vaativia toimenpiteitä.

  Tapa 1: Toimenpide avainkoodilla Tapa 2: Toimenpide itsepalveluna paikallisella admin-tunnuksella Tapa 3: Toimenpide itsepalveluna domain-tunnuksella Tapa 4: Toimenpide määräaikaisella admin-tunnuksella
Loppukäyttäjän näkökulma Hyödyllinen tilanteissa, joissa loppukäyttäjä tarvitsee harvoin admin-oikeuksia toimenpiteisiin tai verkkoyhteys ei ole käytettävissä. Itsepalvelun vaivattomuus käyttäjälle ja IT-tuelle. Vaivattomin tapa esim. IT-tukihenkilön tekemiin toimenpiteisiin loppukäyttäjän työasemalla. Oikeuksien määräaikaisuus.
IT-ylläpitäjän näkökulma IT-tuella tiukempi kontrolli, koska käyttäjää haastatellaan henkilökohtaisesti. Ei kuormita IT-tukea Ei kuormita IT-tukea. Ei kuormita IT-tukea.
Kontrolli Loppukäyttäjälle hieman työläämpi prosessi. Loppukäyttäjälle vaivaton tapa suorittaa toimenpide paikallisesti. Käyttäjälle helppo tapa suorittaa toimenpiteitä, jota edellyttävät esim. verkkojakoihin pääsyä. Loppukäyttäjän kannalta tietoturvallinen malli.

Eri tavat admin-oikeuksia vaativien toimenpiteiden suorittamiseen

Centero Carillonin avulla ylläpitäjällä on yhä monipuolisemmat mahdollisuudet määritellä käyttäjätunnus- ja ryhmämäärittelyjä. Ylläpitäjä voi mahdollistaa käyttäjille erilaisia tapoja suorittaa admin-oikeuksia vaativia toimenpiteitä.

Toimenpide avainkoodilla

Hyödyllinen tilanteissa, joissa loppukäyttäjä tarvitsee harvoin admin-oikeuksia toimenpiteisiin tai verkkoyhteys ei ole käytettävissä.
IT-tuella tiukempi kontrolli, koska käyttäjää haastatellaan henkilökohtaisesti.
Loppukäyttäjälle hieman työläämpi prosessi.

Toimenpide itsepalveluna paikallisella admin-tunnuksella

Itsepalvelun vaivattomuus käyttäjälle ja IT-tuelle.
Ei kuormita IT-tukea
Loppukäyttäjälle vaivaton tapa suorittaa toimenpide paikallisesti.

Toimenpide itsepalveluna domain-tunnuksella

Vaivattomin tapa esim. IT-tukihenkilön tekemiin toimenpiteisiin loppukäyttäjän työasemalla.
Ei kuormita IT-tukea.
Käyttäjälle helppo tapa suorittaa toimenpiteitä, jota edellyttävät esim. verkkojakoihin pääsyä.

Toimenpide määräaikaisella admin-tunnuksella

Oikeuksien määräaikaisuus.
Ei kuormita IT-tukea.
Loppukäyttäjän kannalta tietoturvallinen malli.

Entistä parempi kontrolli ja raportointi

Carillonia käyttävien organisaatioiden työasemaympäristön ylläpitäjällä on parempi kontrolli admin-oikeuksien hallinnassa. Ylläpitäjä pystyy entistä monipuolisemmin määrittelemään säännöt, mitkä väliaikaisien oikeuksien mallit ovat kenelläkin käyttäjillä ja milläkin koneilla käytössä.

Carillonissa ylläpitäjän tietokantaan kerätään aikaleimat aktivointiavaimien käytöstä, mikä parantaa ympäristön tietoturvariskien hallintaa. Myös tieto offline-tilassa käytetystä koodista tallentuu tietokantaan, kun päätelaite liitetään verkkoon seuraavan kerran tehdyn toimenpiteen jälkeen.

Kysy lisää Carillonista!

Kysy lisää palvelusta soittamalla 010 397 4200
tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Voit myös kokeilla Carillonia 30 päivän ajan maksutta omassa IT-ympäristössäsi. Näin aloitat ilmaisen koekäytön ›

Lomakkeen täyttäminen ei velvoita sinua mihinkään emmekä luovuta yhteystietojasi kolmansille osapuolille.