Centero Kapellimestari

Paketointipalvelu

Sovellusten paketointi tarkoittaa sovellukselle tehtävää MSI-paketointia tai sovellusvirtualisointia. Paketoinnin tavoitteena on saada sovellus sellaiseen muotoon, että sen koko elinkaari voidaan hallita mahdollisimman tehokkaasti ja keskitetysti.

Kun työasemaympäristön toimintaa voidaan ennakoida, voidaan myös IT-ongelmiin hukkuva työaika minimoida. Lopputuloksena IT-osasto tukee tehokkaammin liiketoimintaa, aikaa ja resursseja säästyy, sovellukset ovat saatavissa siellä, missä niitä tarvitaan ja näin ollen myös loppukäyttäjien tuottavuus sekä tyytyväi­syys IT-organisaatiota kohtaan kasvaa.

Kapellimestari auttaa:

  • Sovellusten asentaminen voidaan automatisoida ja tehdä asiakaskohtaisesti määritellyin parametrein
  • Sovellustenväliset ristiriidat voidaan minimoida
  • Sovellukset voidaan hallita keskitetysti koko niiden elinkaaren ajan.

Paketoitujen sovellusten jakelu onnistuu myös lukitussa IT-ympäristössä

Tavallisesti vakioidussa työasemaympäristössä loppukäyttäjällä ei ole ylläpitäjäoikeuksia työasemaansa, mikä voi hankaloittaa sovellusten päivittämistä ja hallinnointia. Keskitetyn hallinnan avulla paketoitujen sovelluksien jakeleminen työasemiin onnistuu myös tällaisissa ympäristöissä.

Asennukset voidaan järjestää niin, että käyttäjäorganisaation asetukset ja tarvittavat lisäosat ovat mukana ilman erillisiä toimenpiteitä. Lisäksi paketoidut sovellukset pystyvät vikatilan­teessa palauttamaan itsensä al­kuperäiseen toimivaan tilaan.

Huippuosaaminen ja määrämuotoinen palvelu takaavat tehokkuuden

Centeron tavoitteena on yksinkertaistaa asiakkaan sovellusten hallinta hyväksi havaittujen määrämuotoisten prosessien avulla. Sovellusten paketointi (esim. MSI-paketti tai virtualisoitu sovellus) tapahtuu aina saman prosessin mukaisesti, jolloin lopputuloksena syntyy tasaisen laadukkaita ja toimivia paketteja. Sovellus­ten käyttöönotto ja jakelu on tällöin vaki­oitua, yllätyksetöntä sekä no­peaa.

Centero on vakioinut myös oman toimitusprosessinsa. Se varmistaa, että kaikki Paketoinnit valmistuvat sovitun ajan puitteissa, jolloin asiakas pystyy rauhallisin mielin enna­koimaan ja suunnittelemaan työasemaympäristöön tehtäviä muutok­sia.

Paketoinnit on hinnoiteltu yksikköhinnoin, joten hankinnat on mahdollista budjetoida hyvin tarkasti etukäteen.

Kattavat lähtötiedot tilausvaiheessa johtavat parhaaseen lopputulokseen

Tilaus sovelluksen paketoinnista tehdään, kun asiakas on ottamassa käyttöön uutta sovellusta tai päivittämässä vanhaa. Lisäksi erilaiset sovellusten asetuksiin tai sovelluksen toimintaan liittyvät muutokset voidaan paketoida ja asentaa keskitetysti.

Tilaus tehdään Centeron web-pohjaiseen asiakasportaaliin. Oleellista on se, että tilaus edel­lyttää aina määrämuotoisia lähtö­tietoja, joiden avulla paketointi saadaan tehtyä mahdollisimman laaduk­kaasti ja nopeasti.

Kun tilaus on tehty, Centeron asiantuntijat tarkistavat, että paketointityötä varten on annettu riittävät lähtötiedot. Centero palauttaa tilauksen asiakkaalle täydennettäväksi, mikäli tarvittavia lähtötietoja puuttuu.

Paketointi on aina valmis sovitussa vasteajassa

Asiakkaan kanssa sovitaan erikseen vasteaika, minkä kuluessa Centero toimittaa valmiin paketoinnin asiakkaan testattavaksi. Vasteaika sovitaan asiakaskohtaisesti ja on minimissään kaksi työpäivää. Tilaus katsotaan tehdyksi heti, kun asiakas on toimittanut tilauksen vaadittuine lähtötietoineen Centerolle.

Centeron hyväksyttyä tilauksen, asiakasportaaliin päivittyy tästä tieto. Tämän jälkeen Centero tekee itse paketointityön eli asennusohjelman MSI-paketoinnin tai virtualisoinnin. Kun paketointi on valmis, asia­kas saa tiedon, että paketointi on saatavilla portaalissa testausta varten.

Software Manager pitää huolta pikkuohjelmista

Suurin osa tietoturvauhista liittyy kolmansien osapuolten pikkusovelluksiin, jotka ovat yleisessä käytössä eri yrityksissä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat esimerkiksi Adobe Reader ja Java. Tietoturvapäivityksiä julkaistaan usein, joka tarkoittaa jatkuvaa päivitysrumbaa. Centero Kapellimestari sisältää Centero Software Managerin, jonka avulla pienet hyötysovellukset pysyvät vaivattomasti ajan tasalla.

Kunnollinen testaaminen ensiarvoisen tärkeää

Asiakas testaa pakettia sovitusti omissa järjestelmissään, jotta varmistutaan siitä, että kaikki toimii, kuten pitääkin. Testaus on hyvin tärkeä osa kokonaisuutta, jotta voidaan olla varmoja, ettei sovellus aiheuta ongelmia tai ettei ominaisuuksissa ole puutteita myö­hemmässä vaiheessa.

Asiakkaalla on sovitusti aikaa tehdä testaus. Mikäli testauksessa havaitaan ongelmia, Centero korjaa ne mahdollisimman pian. Mikäli virheitä ei havaita, katsotaan paketointiprosessi päättyneeksi.

Kysy lisää Kapellimestarista!

Täytä tietosi alla olevan lomakkeeseen ja kerro lyhyesti IT-ympäristöstäsi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Lisätietojen kysyminen ei velvoita sinua mihinkään emmekä luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille.