Active Directory -ryhmien hallinta

Active Directory -ryhmiä käytetään monissa yrityksessä kontrolloimaan eri käyttäjien pääsyä tiedostoihin ja resursseihin. Jos kaikki menee niin kuin pitää, säästää Active Directory -ryhmien käyttö IT-tuen resursseja ja nostaa tietoturvan tasoa. Valitettavan usein yritysten Active Directory -hakemistot kuitenkin muodostavat sekavan himmelin, jonka ylläpito ja muokkaaminen vie IT-tuen työtunnit ja järjen.

AD-ryhmien hallinta ja siihen liittyvät käyttäjäpyynnöt toteutetaan yleensä manuaalisesti IT-henkilön toimesta. Isommissa organisaatioissa tämä voi olla haastavaa, sillä IT-henkilöillä ei välttämättä ole käsitystä siitä, mitä dataa resurssissa on, ja täten heidän on hankala tehdä päätöstä, että saako käyttäjä päästä dataan kiinni pyynnön mukaisesti.

– Janne Tjäder, Käyttäjähallinnan noitatohtori

Hallitse ryhmiä automaattisesti

Active Directory -ryhmien hallinta on kaikista tehokkainta ja sujuvinta tehdä automatiikan avulla. Kehittämässämme Centero Pandeiro -tuotteessa Active Directory -ryhmien automaattinen hallinta perustuu dynaamisten ryhmien käyttöön.

Pandeirolla voidaan muuttaa mikä tahansa AD-ryhmä dynaamiseksi, jolloin ryhmän jäseniä hallitaankin manuaalityön sijaan Pandeiron automatiikan avulla. Ryhmän jäseniä voi edelleen muokata muillakin työkaluilla, mutta ryhmien jäsenet käydään läpi valitun syklin mukaisesti ja palautetaan dynaamisen ryhmän määrityksen mukaiseksi.

Ryhmien automaattisen hallinnan hyödyt

  • Yrityksen tietoturvan taso kohenee, kun ryhmiä ei tarvitse muokata käsin.
  • Raportointi- ja hallintamahdollisuudet paranevat, kun kaikki ryhmiin tehdyt muutokset voidaan jälkikäteen todentaa tietokannan avulla.
  • IT-tuen resursseja säästyy muuhun, kun suuri osa työstä tapahtuu automaattisesti.

Pidä Active Directory -ryhmät ojennuksessa

Hallitse Active Directory -ryhmiä Pandeirolla – automaattisesti ja keskitetysti!