IT-ympäristön hallinta

IT-ympäristö ja sen hallinta ovat kriittinen osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Järkevästi rakennettu IT-ympäristö lisää työn tehokkuutta ja parantaa tietoturvan tasoa. Jotta IT-ympäristö on hallittavissa, tulee kaikki sen eri osa-alueet ottaa huomioon.

Mitä PK-yrityksen pitäisi tietää IT-ympäristöstään ja miten sitä voisi kehittää?

Kaikkien päätelaitteiden hallinta

Kaikkien päätelaitteiden hallinnassa on kyse yksinkertaisesti siitä, että kaikki käytössä olevat laitteet ovat keskeytyksettä ja keskitetysti yrityksen tai organisaation näpeissä. Päätelaitteiden keskitetty hallinta helpottaa työntekoa, tuo kustannussäästöjä ja nostaa tietoturvan tasoa.

Mobiililaitteiden hallinta

Mobiililaitteiden hallinta on viime vuosina noussut yhdeksi kuumimmista aiheista toimivien tietojärjestelmien rakentamisessa ja ylläpidossa. Mobiililaitteiden täysimääräisellä ja tietoturvallisella hyödyntämisellä työskentely tehostuu ja koko organisaatio hyötyy.

Moderni laitteiden elinkaaren hallinta

Jokaisella laitteella on oma elinkaarensa. Kun laitteen koko elinkaarta hallitaan järjestelmällisesti aina hankinnasta romutukseen saakka, näkyy se niin kustannussäästöinä kuin tietoturvan tasossakin.

Tietoturvallisen työympäristön hallinta

Hyvin järjestetty tietoturva näkyy organisaatioissa niin, että tarvittava tieto on oikeiden käyttäjien saatavilla juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Tietoturvallisen työympäristön ei tarvitse olla riippuvainen kiinteästä työpisteestä.

GDPR-vaatimusten mukainen IT-ympäristö

2018 toukokuussa voimaan astunut EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee huomioida myös IT-ympäristön rakentamisessa ja ylläpidossa.

IT-ympäristö liikkuvaan työhön

Maailma muuttuu kovalla vauhdilla ja siinä samalla työn tekemisen tavat. Olennaista on, että uudenlaiset työskentelytavat mahdollistetaan myös IT-palvelujen osalta – tietoturvaa kuitenkaan unohtamatta.

IT-ympäristön ongelmien ennaltaehkäisy

IT-ympäristöissä esiintyy silloin tällöin pienempiä tai vähän isompiakin ongelmia. Kun orastavat ongelmat havaitaan ja ehkäistään jo ennalta, ei työn tuottavuus pääse kärsimään. Ennaltaehkäisevä toiminta vaatii toimiakseen IT-ympäristön kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hallintaa.

IT-ympäristön yksinkertaistaminen

Mitä monimutkaisempi IT-ympäristö on, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa sen ylläpito on. MDM-mallin avulla IT-ympäristöä voidaan yksinkertaistaa ja siten saavuttaa kustannussäästöjä sekä vankistaa tietoturvaa.

IT-ympäristö yhdeltä luukulta

Koko IT-ympäristö kannattaa hankkia yhdeltä luukulta. Seremoniamestari-palvelumme puitteissa pystymme tarjoamaan tarvittavat työkalut sekä resurssit IT-ympäristön kokonaisvaltaiseen rakentamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

Laitetaanko IT-ympäristösi kerralla kuntoon?

Ota ratkaiseva askel ja pyydä meidät apuun.