IT-ympäristön yksinkertaistaminen

Mitä monimutkaisempi IT-ympäristö on, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa sitä on ylläpitää. Yksi tapa keventää ja yksinkertaistaa IT-ympäristöä on siirtyä käyttämään pilvipohjaisia palveluita sekä työasemien ja mobiililaitteiden keskitettyyn hallintaan perustuvaa MDM-mallia (Mobile Device Management).

Usein IT-ympäristön monimutkaisuus syntyy siitä, ettei sitä ole alun perinkään suunniteltu kunnolla, vaan se on syntynyt pikku hiljaa irrallisista palasista, jotka eivät sitten syystä tai toisesta toimi keskenään kunnolla.

– Timo Ruuska, IT-ympäristöjen myyntibarbaari

MDM-malli keventää ja yksinkertaistaa

MDM-malli keventää IT-ympäristöä viemällä IT-infrastuktuuria yrityksen omasta konesalista ja palvelimista pilveen. MDM-mallin myötä yritykselle jää vähemmän komponentteja hallittavakseen ja toisaalta käytössä olevia työasemia sekä mobiililaitteita on helpompi hallita. Lisäksi pilveen siirtymisen myötä yrityksen ei tarvitse huolehtia laitehuollosta samassa määrin kuin aiemmin. IT-ympäristön yksinkertaistamisella on positiivisia vaikutuksia niin kulurakenteeseen kuin tietoturvaankin.

Miten siirtyä MDM-malliin?

MDM-mallin täysipainoinen hyödyntäminen on Windows 10 -työasemien kohdalla järkevintä tehdä Microsoft Intunen avulla. Intune ja Microsoft 10 -kombo mahdollistaa työasemien ja mobiililaitteiden hallinnan MDM-rajapinnan kautta. MDM-hallinta työasemille toteutetaan käyttöjärjestelmässä tehtävällä liittämisellä. Tämä toimenpide voidaan tehdä asetuksista, minkä lisäksi tarvitaan organisaatioon kuuluva Azure AD -tunnus.

Käytännössä MDM-malli on todennäköisesti helpointa toteuttaa Centero Seremoniamestarin puitteissa. Seremoniamestariin sisältyy varsinaisen työasemahallinnan lisäksi luonnollisesti kaikkien tarvittavien ohjelmistojen käyttöönotto.

Järjestelmäarkkitehtuurin mitoittaminen

IT-ympäristön yksinkertaistamisessa kannattaa myös huomioida tarpeenmukaisuus. Käytössä olevien järjestelmien pitää olla suhteessa yrityksen kokoon ja tarpeisiin. Valitsemalla liian järeän työkalun yritys hukkaa resursseja ja liian niukka järjestelmä puolestaan vaikeuttaa työntekoa. Useita järjestelmiä voidaan onneksi hankkia skaalautuvina eli kapasiteettia saadaan aina oikea määrä tarpeeseen nähden, jolloin rahalle saadaan paras vastine.

MDM-mallin hyödyt

  • Vähemmän omaa IT-infraa eli kuluja voidaan karsia.
  • Yksinkertainen IT-ympäristö on helpompi hallita eli tietoturva paranee.
  • MDM-rajapinnan kautta on helppo hallita niin työasemia kuin mobiililaitteita.

Yksinkertainen on kaunista

Seremoniamestaripalvelun avulla karsimme yrityksenne IT-ympäristöstä turhat rönsyt.