Ongelmien ennaltaehkäisy

IT-asioissa, kuten oikeastaan kaikissa asioissa, on hyvin mälsää törmätä yllättävään ongelmaan, joka keskeyttää kaiken muun. Tällaisiin yllättäviin ongelmiin reagoiminen on niin henkisesti kuin taloudellisestikin todella kuluttavaa. Siispä IT-ympäristön potentiaaliset ongelmakohdat olisi hyvä pystyä kartoittamaan, jotta ongelmat pystytään ennaltaehkäisemään suunnitelmallisesti.

Me Centerolla uskomme proaktiiviseen toimintaan IT-ympäristön hallinnassa. Tarjoamme ratkaisuja analytiikan ja raportoinnin hyödyntämiseen järjestelmien valvonnassa ja häiriötilanteiden estämisessä.

-Aapo Kettunen, Ennakoinnin valioninja

Ennaltaehkäise ongelmat Seremoniamestarilla

Seremoniamestari-palveluun sisältyvä laaja työkaluarsenaali mahdollistaa sen, että yrityksesi IT-ympäristöstä pidetään huolta ennakoivasti ja keskitetysti. Seremoniamestarin avulla ennaltaehkäiset ongelmat, pidät tietoturvan kunnossa taukoamatta ja olet koko ajan niin sanotusti tilanteen päällä. Ongelmat eivät pääse yllättämään sinua, minkä ansiosta yrityksenne toiminta on sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Ongelmien ennaltaehkäisyn hyödyt

  • Ongelmat eivät näy käyttäjän arjessa – työteho paranee.
  • Jatkuvan raportoinnin myötä koko ajan ajantasaisin tieto IT-ympäristön tilasta ja kehitystarpeista.

”Centero seuraa laitekantaamme ja näkee, missä kunnossa yksittäiset laitteemme ovat. Sen avulla osataan ennakoida, milloin jokin laite kaipaa uusimista tai joitakin muita toimenpiteitä. He pitävät huolen myös siitä, että järjestelmien uusimmat päivitykset ovat aina asennettuna.”

-Tiina Konttinen, Dextili Oy

Ole tilanteen herra

Seremoniamestarin avulla yrityksenne IT-ympäristössä muhivat ongelmat kartoitetaan ja ratkotaan ennen kuin niistä ehtii muodostua ongelmia!