Väliaikaisten käyttäjäoikeuksien hallinta

Pääkäyttäjäoikeudet ovat aina tietoturvariski. Huolimattomuus tai haittaohjelmat yhdistettynä rajattomiin käyttäjäoikeuksiin voivat saada aikaa todella rumaa jälkeä yrityksen tietojärjestelmissä. Sen takia monessa yrityksessä käytetäänkin ns. suljettua ympäristöä, jossa työasemien käyttäjillä ei ole pääkäyttäjäoikeuksia – tällöin IT-tuen tehtävänä on huolehtia kaikista ylläpitäjäoikeuksia vaativista toimenpiteistä.

Suljettu ympäristö on tavoiteltava tila, mutta sen haaste on poikkeustilanteet. Jos työntekijä on esimerkiksi työmatkalla IT-tuen ulottumattomissa, tietojärjestelmään liittyvän ongelman korjaaminen tai uuden sovelluksen asentaminen voi olla hyvin hankalaa.

– Janne Tjäder, Käyttöoikeuksien poppamies

Pidä kiinni suljetun ympäristön periaatteista

Suljetun ympäristön haasteet yritetään monesti ratkaista yksinkertaisesti niin, että käyttäjälle vain annetaan koneen paikallisen admin-tunnuksen salasana. Tämä kuitenkin sotii täysin suljetun ympäristön perusperiaatteita vastaan ja muodostaa selkeän tietoturvariskin organisaation tietojärjestelmiin.

Pääkäyttäjäoikeuden luovuttaminen loppukäyttäjille alentaa poikkeuksetta tietoturvan tasoa – osin käyttäjien huolimattomuuden ja osin teknisten syiden vuoksi. Monet virukset ja haittaohjelmat hyödyntävät juurikin ylläpitäjätason tunnuksia ja niiden haittavaikutukset realisoituvat vain, jos työasemaa käytetään pääkäyttäjätunnuksin.

Varaa Carillon Demo

Esittelemme Carillonia lyhyessä etädemossa.

Luovuta työaseman admin-oikeudet vain väliaikaisesti

On olemassa tapa hoitaa suljetun ympäristön haasteet ilman kompromissien tekoa tietoturvan tason tai tehokkaan työskentelyn kohdalla: Centero Carillon ja väliaikaiset pääkäyttäjäoikeudet. Carillonin avulla voidaan luoda helposti ja nopeasti suljettu ympäristö, jossa loppukäyttäjät voivat tarpeen vaatiessa pyytää IT-tuelta väliaikaisia ylläpitäjän oikeuksia. Carillon mahdollistaa Windows-laitteiden paikallisten käyttäjätunnusten ja ‑ryhmien sekä salasanojen keskitetyn ja tehokkaan hallinnan.

Väliaikaisten käyttäjäoikeuksien hyödyt

  • Tietoturvan taso paranee, kun ylläpitäjän oikeudet ovat käytössä vain harkitusti tiettyihin toimenpiteisiin.
  • Työskentely on tehokkaampaa, kun sovellusten ja ajureiden asentaminen onnistuu itsenäisesti ilman IT-tuen apua.
  • Ruuhka IT-tukipalveluissa hälvenee, kun käyttäjät voivat tarvittaessa tehdä ylläpitäjätason toimenpiteitä itse.

”Hyvä ominaisuus on väliaikainen oikeustason nosto tietoturvaa unohtamatta. Käyttäjän / koneen ei tarvitse olla yrityksen verkossa tai Internetissä saadakseen tilapäisesti satunnaisen salasanan ja tunnuksen käyttöönsä.”

-Tomi Hietamies, Valmet Technologies Oy

Älä tingi tietoturvasta tai etätyön tehokkuudesta

Mahdollista väliaikaisten admin-oikeuksien antaminen käyttäjille kätevästi IT-tuen avustuksella – jopa ilman verkkoyhteyttä!