Sovelluspaketointi MSI-standardin mukaisesti

Joskus muinoin kaikki eri ohjelmistovalmistajat tekivät sovellustensa asennuspaketit kukin omalla tavallaan. Tämä aiheutti paitsi turhaa selvittelytyötä käyttäjille myös ongelmia sovellusten käyttöönotoissa, kun erilaiset asennusmallit aiheuttivat ristiriitatilanteita. Lisäksi vanhat setup.exe-malliset asennukset eivät välttämättä pitäneet lainkaan kirjaa siitä, mitä tiedostoja ne asensivat.

Tämä aiheutti ongelmia sekä sovellusten päivittämiseen että poistamiseen. Ratkaisuksi kehitettiin Windows Installer, jonka kautta asennettavat vakiomuotoiset paketit auttoivat vähentämään ristiriitoja ja helpottamaan vikatilanteiden korjaamista.

Windows Installer -asennuspakettien muokkaamista siten, että ohjelmistot ja niiden yritys- tai käyttäjäkohtaiset asetukset voidaan asentaa kerralla kutsutaan sovelluspaketoinniksi tai MSI-paketoinniksi. Sovelluspaketointi tarjoaa vakiomuotoisen tavan asentaa, päivittää ja poistaa sovelluksia.

Laadukas sovelluspaketointi vaatii ammattilaisen

Sovelluspaketointi on järkevintä hoitaa Centeron Kapellimestari-palvelun avulla. Sovelluspaketointi toteutetaan vain parhaita työvälineitä ja teknologioita hyödyntäen. Vakioimme sovellusten asennusohjelmat MSI-standardin mukaisesti Flexera Softwaren AdminStudio-työkalulla. Kapellimestari auttaa yritystänne hallitsemaan sovellusten koko elinkaaren käyttöönotosta aina poistamiseen saakka – keskitetysti, ennakoidusti ja turvallisesti.

Sovelluspaketoinnin hyödyt

  • Sovellusten asentaminen nopeutuu ja helpottuu, kun sovelluksen asennus ja sen käyttöasetukset voidaan määrittää yhdessä ja samassa MSI-paketissa.
  • Asennuspaketin mukanaan tuomista tiedostoista pidetään jatkuvasti kirjaa.
  • Jos asennuksessa menee jokin vikaan, Windows Installerin rollback-toiminnallisuus auttaa palauttamaan ennen päivityksen asennusta käytössä olleen tilanteen.
  • Sovelluspaketoinnin mahdollistama asennusten keskitetty ja koordinoitu jakelu tilkitsee tietoturva-aukot.

”Voin suositella Centeron palvelua heille, joilla ei ole omaa aikaa työasemakonfiguraation hallintaan ja ylläpitoon – eikä aikaa pitää yllä tähän vaadittavaa erikoisosaamista”

-Joonatan Hirvi, Vapo Oy

Riitasoinnuille ei ole tilaa työasemaympäristöissä

Centeron Kapellimestari on kokonaisvaltainen sovelluspaketointipalvelu, joka kokoaa yrityksesi työasemaympäristön sovellukset, perkaa ne läpi ja hoitaa jakelun halutulla tavalla – varmasti ja tietoturvallisesti.