Sovellusvirtualisointi vie sovellukset kuplaan

Sovellusvirtualisointi helpottaa sovelluksen elinkaaren hallinnointia aina asennuksesta päivitysten kautta poistamiseen saakka. Kun sovellus asennetaan erillisenä pakettina, on myös paketin päivittäminen ja poistaminen helppoa. Sovellusvirtualisointi vastaa hyvin pitkälti sovelluspaketointia, mutta eroaa erityisesti toteutustavan ja teknologian osalta.

Sovellusvirtualisointi toimii periaatteessa kuten sovellusten perinteinen työasema-asennuskin. Merkittävä ero syntyy siitä, että sovellusvirtualisoinnissa sovellus, kaikki sen tarvitsema data sekä esim. käyttäjäasetukset asennetaan pakettina omaan ”kuplaansa”.

Sovellusvirtualisointi nostaa tietoturvan tasoa

Sovellusvirtualisoinnin ”kupliin” perustuva teknologia on varsin käyttökelpoinen vaihtoehto silloin, kun yrityksellä tai organisaatiolla on erityisen tiukat vaatimukset työasemien tietoturvan tasolle. Lisäksi sovellusvirtualisointi on järkevä vaihtoehto silloin, kun palvelimeen asennetaan sovelluksia, joita käytetään työasemilta esimerkiksi RemoteApp- tai työpöytävirtualisointitekniikoilla.

Sovellusvirtualisointi on hyödyllinen vaihtoehto myös silloin, kun samasta sovelluksesta pitää käyttää samalla työasemalla useampaa eri versiota esimerkiksi testitarkoituksessa.

Laadukas sovellusvirtualisointi laadukkailla työkaluilla

Jos yrityksenne kaipaa apua ja työkaluja sovellusvirtualisointiin, on Centeron Kapellimestari-palvelu luontevin valinta. Sovellusvirtualisointi toteutetaan osana Kapellimestaria hyödyntäen Microsoftin App-V-mallia ja työkaluja. Sovellusten virtualisointi on tarvittaessa mahdollista myös muiden toimittajien (kuten Citrix, VMWare tai Symantec) teknologioilla ja työkaluilla. Laadukkaat työkalut, teknologiat ja toimintatavat tekevät sovellusten hallinnasta helppoa ja tietoturvallista.

Sovellusvirtualisoinnin hyödyt

  • Sovellusvirtualisointi on erittäin tietoturvallinen tapa järjestää sovellusten elinkaaren hallinta.
  • Virtuaalisovelluksia voidaan päivittää ilman työaseman uudelleenkäynnistyksiä tai muita häiriöitä, minkä ansiosta päivitykset eivät häiritse työasemien käyttäjiä.
  • Sovellusvirtualisointi pitää käyttöjärjestelmän puhtaampana ja sitä kautta työaseman käytettävyys pysyy hyvällä tasolla.
  • Samasta sovelluksesta voidaan asentaa useita versioita.
  • Asennuspaketin poistaminen on helppoa, kun sovelluksen data on kootusti yhdessä paketissa.

Riitasoinnuille ei ole tilaa työasemaympäristöissä

Centeron Kapellimestari-palveluun sisältyy laadukas sovellusvirtualisointi, joka kokoaa yrityksesi työasemaympäristön sovellukset, perkaa ne läpi ja jakelee ne halutulla tavalla – varmasti ja tietoturvallisesti.