FINCSC-auditointi

FINCSC-kyberturvallisuussertifikaatti myönnetään merkkinä organisaation kyvystä huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta sekä kyvystä taata toimivat ja luotettavat palvelut kumppaneilleen ja asiakkailleen.

Centero on sertifioitu FINCSC-tietoturva-auditoija

Centero on virallinen FINCSC-sertifiointien (Finnish Cyber Security Certificate) auditoija. FINCSC-järjestelmän tuottaa JYVSECTEC.

FINCSC koostuu useasta arviointikohdasta, jotka yhdessä mittaavat sertifiointia hakevan organisaation vallitsevaa kyberturvallisuustasoa sekä ohjaavat parhaiden tietoturvakäytäntöjen valinnassa.

Arviointi kohdistuu organisaation sisäverkkoon sekä sisäverkosta henkilöstölle ja asiakkaille tarjottaviin tietotekniikkapalveluihin. Arvioinnin piiriin kuuluvat lisäksi organisaation tietojen käsittelyyn käytettävät päätelaitteet ja sisäverkkoon muodostettavat etäyhteydet.

Hae sertifiointia täyttämällä hakulomake täällä.