Taloushallinnon asiantuntijayritys TietoAkseli käyttää Centeron erilaisia tietoturvaan ja Microsoft-infrastruktuuriin liittyviä konsultaatiopalveluita oman toimintansa jatkuvassa kehittämisessä. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti ja TietoAkselilla ollaan erittäin tyytyväisiä Centeron toimintaan.

TietoAkseli on taloushallinnon asiantuntijapalveluihin erikoistunut yli 125 hengen tilitoimisto ja asiantuntijaorganisaatio. Voimakkaasti kasvavan ja kahdeksan toimipisteen voimin operoivan TietoAkselin asiakkaina on laaja joukko eri kokoisia organisaatioita ympäri Suomen.

TietoAkselilla on panostettu jo pitkään toiminnan laatuun, mikä näkyykin pitkänä listana erilaisia sertifikaatteja. TietoAkselin CTO Tero Anttila korostaa myös tietoturvan merkitystä tilitoimistoalalla.

– Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät asiat ovat meille kriittisen tärkeitä ja suhtaudumme niihin äärimmäisen vakavasti. Tilitoimistoliiketoiminnassa käsitellään luottamuksellisia henkilötietoja ja tietoturvaa on kehitettävä jatkuvasti. Meille myönnetty FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti auttaa meitä osaltaan ylläpitämään ja kehittämään riittävää tietoturvatasoa.

Harvinaislaatuista osaamista ja tietoa

TietoAkseli on käyttänyt Centeron erilaisia palveluja vuodesta 2016 lähtien ja erityisesti Centeron vahva osaaminen Microsoft-teknologioista on pantu Anttilan mukaan merkille.

– Olen jo vuodesta 2014 lähtien seuraillut Centeron tekemisiä ja muun muassa heidän asiantuntijablogiaan. Oli heti huomattavissa, että heiltä löytyy hyvin paljon osaamista meitä erityisesti kiinnostavista teknologioista. Sitten kun pari vuotta myöhemmin organisaatiollemme tuli ajankohtaiseksi kokonaisarkkitehtuurimme uudistaminen, oli Centeroon helppo ottaa yhteyttä.

– Olemme käyttäneet Centeron asiantuntijoita apuna kokonaisarkkitehtuurimme suunnittelussa ja he ovat neuvoneet, miten voimme hyödyntää uusinta teknologiaa liiketoimintamme tarpeisiin vastaamisessa. Lisäksi Centero on auttanut meitä ratkaisemaan päätelaitehallintaan liittyvät kysymykset meille sopivimmilla tavalla, Anttila kertoo.

Tilannekartoitus toi varmuutta tietoturvan tasosta

Vuonna 2017 Centero toteutti TietoAkselille tietoturvan tilannekartoituksen, jossa Centeron FINCSC-sertifioitu tietoturva-asiantuntija analysoi TietoAkselin tietoturvan tasoa ja nosti esiin mahdollisia kehityskohteita. Anttila kertoo, että vaikka heillä ei sinänsä mitään akuuttia tarvetta kartoitukselle ollutkaan, sopi kartoituksen tekeminen hyvin yksiin TietoAkselin jatkuvan parantamisen periaatteiden kanssa.

– Halusimme hyödyntää tilaisuuden sparrata tietoturva-asioita asiantuntijan kanssa. Kartoitus pohjautui syvälliseen haastatteluun, jonka pohjalta Centeron päässä tuotettiin laaja raportti, jossa kaikki asiat käytiin läpi perusteellisesti. Kuten odotimmekin, mitään suuria tietoturva-aukkoja ei analyysin perusteella löytynyt, mutta raportissa oli kuitenkin hyviä kehitysehdotuksia, joita olemme sittemmin lähteneet soveltamaan käytäntöön. Tietoturvan tilannekartoitus oli meille ehdottomasti hyödyllinen.

TietoAkselin CTO Tero Anttilan mukaan Centeron tietoturvan tilannekartoitus on hyödyllinen työkalu.

Centero tuottaa aidosti lisäarvoa

TietoAkselin CTO Tero Anttilan mukaan Centero erottuu muista toimijoista vahvan Microsoft-taustansa lisäksi päätelaitehallintaosaamisellaan. Lisäksi kiitosta kerää Centeron asiantuntijoiden laaja osaamispohja ja kyky ratkaista erilaisia haasteita melkeinpä lennosta.

– Centeron asiantuntijoilta tulee vastaukset kysymyksiin saman tien eikä heidän tarvitse jokaista kysymystä erikseen selvitellä. Jo tämä kertoo osaamisen korkeasta tasosta. On kaiken kaikkiaan jopa hieman yllättävää, että miten vaativiakin asioita Centerolla pystytään toteuttamaan. Heillä on selvästikin kyky tuottaa aitoa lisäarvoa.

– Suosittelen mielelläni Centeroa myös eteenpäin! Kaikki mitä Centero on TietoAkselille tehnyt, on tehty pätevästi, Anttila kiteyttää.