Keskisuomalaisella on käynnissä koko konsernia kattava laaja ICT-kehitysohjelma, jossa Centerolla on ollut keskeinen rooli olla uudistamassa Windows-työasemien elinkaaren hallintaa, sekä kehittää keskitetyn IT-hallinnan arkkitehtuuria.

Työasemien automatisoitu käyttöönotto

Keskisuomalaisen ja Centeron yhteishanke lähti liikkeelle tarpeesta käyttöönottaa reilut 200 uutta vakioitua työasemaa lyhyellä toimitusajalla. Projektissa vakioitiin Windows 7 -käyttöjärjestelmä ja toteutettiin liiketoimintasovellusten tuotteistus, sekä rakennettiin työasemien automatisoitu käyttöönotto Symantecin Altiris IT Management Suite -työkaluja hyödyntäen. Automatisoitu työasemien asennus toteutettiin kokonaisuudessaan alle puolessa vuodessa ja sittemmin tätä vakiointia ja automatisoitua asennusta on voitu hyödyntää kattamaan valtaosa uusista työasemista.

Työasemien Altiris IT -hallinta

Uusien työasemien käyttöönoton automatisoinnin jälkeen Altiris IT -hallintaa on laajennettu kattamaan myös olemassa olevat vanhat vakioimattomat työasemat. Tavoitteena on ollut työasemien ja palvelinten automaattinen inventointi, korjauspäivitysten keskitetty asentaminen sekä sovellusten versioinnin vakioiminen yhteensä noin 1000 työasemalle.

Active Directory -uudistus

Centero on ollut uudistamassa myös Keskisuomalaisen Microsoft Active Directory -ympäristöä. Samassa yhteydessä uudistettiin mm DC-palvelimet, AD 2008 -versiopäivitys, sekä DHCP, DNS -palveluita. Kokonaisuuteen sisältyi myös AD- ja W2008 -käyttökoulutus pohjautuen autenttiseen käyttöympäristöön.

”Centeron Juha Haapsaari on ollut keskeisessä roolissa Keskisuomalaisen työasemien elinkaaren hallinnan ja laajemmin koko keskitetyn IT-hallinnan toteuttamisessa. Juhan laajaa osaamista hyödyntäen olemme voineet kohdentaa omia resursseja liiketoiminnan kehitysprojekteihin.”

Keskisuomalaisen tietohallintopäällikkö Vesa Ahonen

Tutustu Kapellimestari-palveluun

Kapellimestari pitää työasemaympäristön sovellukset ojennuksessa läpi koko elinkaaren. >> Lue lisää!