Nevtorilla ja sen asiakkailla on ollut tarve työasemaympäristön vakiosovellusten paketointiin sekä satunnaisten sovellusten paketointiin.
Käytännössä vakiosovellukset ovat tulleet Centeron asiakasportaaliin meidän saataville todella nopeasti uusien versioiden julkitulon myötä.

Palvelusta on ollut hyötyä, koska sen avulla saadaan helposti ylläpidettyä vakiosovellusten ajantasaiset versiot massajakeluna työasemille asiakkaalla.

Centero on sekä vastannut kysymyksiimme että ratkaissut haasteita kanssamme nopeasti ja tehokkaasti.”

Nevtor Oy:n edustajat

Tutustu Kapellimestari-palveluun

Kapellimestari pitää työasemaympäristön sovellukset ojennuksessa läpi koko elinkaaren. >> Lue lisää!