Centeron kanssa työskentely oli helppoa. Meille sopi hyvin malli, jossa käytettiin esitäytettävää lomaketta sekä Skype-palavereja.

Kartoituksessa tuli käytyä systemaattisesti läpi omaa ympäristöä Centeron tietoturvakartoituslomakkeen avulla. Kartoitus vahvisti omaa näkemystämme tilanteesta. Pääosin asiat olivat entuudestaan kunnossa, mutta olemme kuitenkin tehneet toimenpiteitä esimerkiksi ylläpitotunnusten käytön suhteen.

On aina hyvä tarkastella omaa tilannetta ulkopuolisin silmin. Suosittelen Centeron tietoturvan tilannekartoitusta lämpimästi muillekin organisaatioille.

Ylä-Savon Ammattiopisto / Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä

Ari Partanen
Tietohallintopäällikkö