Yhteistyö Centeron asiantuntijoiden kanssa oli helppoa ja rentoa. Centerolla on varsin syvää asiantuntemusta, joka sopii tietoturvakartoituksiin. Siitäkin huolimatta, että kysymykset ajoittain eksyivät tilaajan osalta myös hieman scopen ulkopuolelle, saimme asiantuntevia vastauksia ja ehdotuksia siitä, millä tavalla lisäselvityksiä kannattaisi tehdä.Koimme hyötyvämme kartoituksesta, koska saimme selkeitä tehtävänantoja liittyen määrättyihin teknisen tietoturvan osa-alueiden kohentamiseen ja palvelutoimittajavaatimusten täydentämiseen. Konkreettisina kehitysprojekteina voisin mainita esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevassa GDPR:ään liittyvän hankkeen, jossa kehitetään mm. tietoarkkitehtuuriin liittyviä dokumentteja (mm. järjestelmäsalkku) ja sovellusmatriisia (mm. tunnistautumistavan huomiointi).

Suosittelen ehdottomasti Centeron tietoturvan tilannekartoitusta myös muille. Kartoituksen avulla saadaan hyvä yleiskuva teknisen tietoturvan nykytilasta ja hyviä työkaluja jatkotoimenpiteisiin/kontrolleihin. Kartoitus antoi myös hyvää pohjatietoa suunniteltaessa myöhemmin tehtäviä (riskienhallintaan liittyviä) PIA-kartoituksia (Privacy Impact Assesment).

SuPer ry.

Sakari Hulkkonen
IT-päällikkö